No image available

นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาเผยว่าผู้ชายที่ชอบดู หนังผู้ใหญ่ มักจะมีชีวิตชีวามากกว่าคนที่ไม่ดู

สำนักข่าวชื่อดังอย่าง เดอะ มิลเลอร์ ของประเทศอังกฤษ รายงานว่า ได้มีการเปิดเผยผลงานวิจัยจาก คณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้ทำการวิจัยในครั้งนี้ ได้เปิดเผยถึงผลลัพธ์ของการศึกษาความเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ชายที่ชื่นชอบในการรับชมหนังxไทยพบว่า ผู้ชายกลุ่มที่ชอบรับชมหนังxไทยเป็นเวลามากกว่า 2ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ มีความเสี่ยงที่จะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่า กลุ่มของผู้ชายที่ไม่ชอบรับชมหนังxไทย เลย หรือรับชมบ้าง แต่ไม่ถึงเกณฑ์ช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น

นอกจากนี้ ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ยังบ่งบอกอีกว่า สำหรับกลุ่มของผู้ชายที่ชอบรับชมหนังxไทยแล้วยังมีการช่วยตัวเองไปด้วยแล้วนั้น เป็นการทำให้มีแรงขับทางเพศ และความต้องการทางเพศสูงมากกว่า ผู้ชายในกลุ่มอื่นๆในการทำสำรวจครั้งนี้อีกด้วย ส่งผลให้ชีวิตคู่ของชายกลุ่มที่ชอบชมหนังxไทยนั้นไม่ว่าจะรับชมแล้วช่วยตัวเองหรือไม่ จะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมากกว่ากลุ่มชายที่ไม่ชอบรับชมหนังxไทยอีกด้วย เนื่องจากผู้ที่รับชมหนังxไทยนั้นสามารถนำเอา ลีลาท่าทาง และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการรับชม นังxนำมาใช้บนเตียงกับคนรักได้อีกด้วย จึงทำให้เรื่องบนเตียงของเขาไม่น่าเบื่อนั่นเอง

ซึ่งมันขัดแย้งกับข้อมูลของผลสำรวจในอดีตอย่างชัดเจน ที่มักบ่งชี้ว่าผู้ที่ชอบรับชมหนังxไทยมากๆ จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และหมดความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตจริง

รายงานดังกล่าวระบุว่าข้อสรุปข้างต้นมาจากการสำรวจกลุ่มผู้ชายตัวอย่างจำนวน 2,800 คน โดยให้กรอกแบบสอบถามว่าเป็นคนชอบรับชมหนังxไทยหรือไม่ และรับชมหนังxไทยเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ และยังให้กลุ่มตัวอยากบรรยายอีกว่าความต้องการทางเพศของตนเองนั้นเป็นแบบใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้รักข้ามเพศที่มีผิวขาว และส่วนใหญ่มีอายุราว 20ต้นๆ ที่อยู่ในวัยทำงาน พบว่าผู้ที่ชอบรับชมหนังxไทยเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางเพศสูงที่สุด และมากกว่าผู้ที่ไม่รับชมหนังxไทยนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความต้องการที่ทำให้อยากอยู่กับคู่รักของตนเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้ว

ผลสำรวจนี้ระบุว่า จากการสำรวจรูปแบบที่พบนี้แสดงว่าผู้ที่ชอบรับชมหนังxไทยถือว่าเป็นผู้ได้รับการกระตุ้นทางอารมณ์ มักจะมีแรงขับทางเพศมากกว่าผู้ที่ไม่ดูหนังxไทยและนอกจากนี้ ยังช่วยให้ความต้องการทางเพศสูงขึ้น และส่งผลถึงสถาบันครอบครัวอีกด้วยเนื่องจากความสัมพันธ์บนเตียงของคู่รักที่ฝ่ายชายชอบดูหนังxไทยดีขึ้นนั่นเอง